Shri Shankaracharya Institute of Professional Management and Technology, Raipur
SSIPMT Raipur
Banner
SHRI SHANKARACHARYA RAIPUR

Qualifires

Top GATE Qualifiers

Sr No.NameBranchRank
1Pragya AgrawalCivil164
2Ajinkya MeshramMechanical411
3Neerali VermaCivil924
4Kritika GuptaCSE1076
5Chavi Karan UpadhyayMechanical1200
6Shefali KelkarCSE1500
7Prasan SoniCivil1544