SHRI SHANKARACHARYA INSTITUTE OF PROFESSIONAL MANAGEMENT & TECHNOLOGY, RAIPUR
SSIPMT Raipur
Banner
SHRI SHANKARACHARYA RAIPUR

Qualifires

Top GATE Qualifiers

Sr No.NameBranchRank
1Pragya AgrawalCivil164
2Ajinkya MeshramMechanical411
3Neerali VermaCivil924
4Kritika GuptaCSE1076
5Chavi Karan UpadhyayMechanical1200
6Shefali KelkarCSE1500
7Prasan SoniCivil1544